Mathika+

עבור מורים פרטיים, חינוך בייתי והוראה מתקנת, פיתחנו את 
מערכת ניהול תלמידים המאפשרת ללוות כמות לומדים גדולה בצורה האפקטיבית והמדוייקת ביותר.

Mathika+

עבור מורים פרטיים, חינוך בייתי והוראה מתקנת, פיתחנו את 
מערכת ניהול תלמידים המאפשרת ללוות כמות לומדים גדולה בצורה האפקטיבית והמדוייקת ביותר.

ליצור משתמש לכל כיתה ולכל תלמיד
+Mathika מאפשרת לכם ליצור משתמשים עבור כל שכבת גיל, כיתה, קבוצה או תלמיד, ללא הגבלה.  בדרך זו, תוכלו להתאים את מערכת ניהול המשתמשים למבנה המתאים ביותר עבורכם.
ליצור משתמש לכל כיתה ולכל תלמיד
+Mathika מאפשרת לכם ליצור משתמשים עבור כל שכבת גיל, כיתה, קבוצה או תלמיד, ללא הגבלה.  בדרך זו, תוכלו להתאים את מערכת ניהול המשתמשים למבנה המתאים ביותר עבורכם.
לדעת בדיוק היכן כל תלמיד נמצא
+Mathika מנתחת את דפוסי הלמידה של כל תלמיד,
ומאפשרת למורה לראות בצורה פשוטה ומיידית באילו
נושאים התלמידים עסקו, מתי וכיצד הם מתקדמים. 
לדעת בדיוק היכן כל תלמיד נמצא
+Mathika מנתחת את דפוסי הלמידה של כל תלמיד, ומאפשרת למורה לראות בצורה פשוטה ומיידית
באילו נושאים התלמידים עסקו, מתי וכיצד הם מתקדמים. 
לשייך משימות לכל כיתה, קבוצה או תלמיד
+Mathika מאפשרת למורה לשייך משימות לכיתה או לתלמיד בודד בלחיצת כפתור פשוטה.  בצורה זו המורה יכול לסמן נושאים שהוא מעוניין שהכיתה תעסוק בהם, לסמן את שיעורי הבית, לסמן לתלמיד נושא קודם או משנים קודמות שכדאי שיחזור עליו או לשייך נושא לתלמיד מתקדם כדי לתמוך בהתקדמותו ובמוטיבציה שלו מעבר לקצב הכיתה.
לשייך משימות לכל כיתה, קבוצה או תלמיד
+Mathika מאפשרת למורה לשייך משימות לכיתה או לתלמיד בודד בלחיצת כפתור פשוטה.  בצורה זו המורה יכול לסמן נושאים שהוא מעוניין שהכיתה תעסוק בהם, לסמן את שיעורי הבית, לסמן לתלמיד נושא קודם או משנים קודמות שכדאי שיחזור עליו או לשייך נושא לתלמיד מתקדם כדי לתמוך בהתקדמותו ובמוטיבציה שלו מעבר לקצב הכיתה.
לנעול ולפתוח נושאי לימוד
+Mathika מאפשרת לכל מוסד לימודי ומורה להתאים את המערכת לסגנון ההוראה שלו על ידי אפשרות לנעול שיעורים עבור כל הכיתה, או עבור תלמיד.  בדרך זו, ניתן לתחום את טווח ההתקדמות וטווח החזרה, להוביל תלמיד בצורה ממוקדת מנושא לנושא, או לפתוח בפניהם את האפשרות להציץ אל העתיד.  
לנעול ולפתוח נושאי לימוד
+Mathika מאפשרת לכל מוסד לימודי ומורה להתאים את המערכת לסגנון ההוראה שלו על ידי אפשרות לנעול שיעורים עבור כל הכיתה, או עבור תלמיד.  בדרך זו, ניתן לתחום את טווח ההתקדמות וטווח החזרה, להוביל תלמיד בצורה ממוקדת מנושא לנושא, או לפתוח בפניהם את האפשרות להציץ אל העתיד.